Historie Interkerkelijk koor Rejoice Mijnsheerenland

 

Het zingen door mensen in koren gebeurt al vele eeuwen. Als je eens dieper nadenkt over al die miljoenen mensen die ons zijn voorgegaan word je bijna filosofisch.

Samen zingen moet iets in zich hebben wat een goed gevoel geeft, wat een band geeft, waarbij mensen iets voor elkaar over hebben door er vol voor te gaan, waarbij je energie geeft om dit uit te doen stralen naar je publiek. Niet solistisch willen zijn, maar proberen de klank van je stem af te stemmen met de partij waarin je zingt.

Het blijft toch altijd weer een uitdaging een zangstuk zo mooi te presenteren waarbij je toehoorders “koude” of liever warme rillingen krijgen.

 

Aanloop

Deze gedachte moet ook geleefd hebben bij een aantal leden van de 15+ club te Mijnsheerenland. Aan het einde van het clubjaar in 1994 is namelijk het idee ontstaan een koor op te richten. Jan Smit en Pauline van Steensel hebben het voortouw genomen door op zoek te gaan naar een dirigent. Via de toenmalige jeugdouderling Ab Kapoen, zijn ze in contact gekomen met Arno den Ouden.

Samen met Arno werd het muziekgenre bepaald en werd een bestuur gevormd. Op maandag 3 oktober 1994 zou de eerste repetitieavond plaatsvinden in ‘De Pastorije’. Er werd in de regionale pers en in de kerkbladen veel aandacht aan besteed, in de hoop enthousiaste leden binnen te halen.

Dit viel niet mee, gedurende het eerste jaar schommelde het ledental tussen de 5 en 12 leden. Om hier verandering in te brengen, is de repetitieavond vanaf februari 1995 verzet naar de woensdagavond. Een flyeractie in de dorpen Mijnsheerenland, Greup, Blaaksedijk, Heinenoord, Westmaas, Maasdam, Puttershoek en Klaaswaal leverde 12 extra leden op, waardoor het koor groeide naar 16 ingeschreven leden. Het is leuk dat er nog steeds leden van het allereerste uur (zoals Esther, Urjan, Marja de Jong en Marja Kleywegt) in ons midden zijn.

 

Start

Na deze opstartfase is het koor officieel gestart op 4 oktober 1995. Op die dag vond bij de notaris in Mijnsheerenland de ondertekening van de oprichtingsakte plaats.

Op 25 oktober 1995 hebben we met ons combo, een open repetitieavond georganiseerd in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarna is ons ledental gestegen naar ongeveer 25. Vervolgens werd een mijlpaal bereikt: onze eerste medewerking op 19 november 1995 in de jeugddienst in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Als allereerste nummer zongen we “Geloven is”. De reacties waren positief en opbouwend. Zo werden we geadviseerd te gaan werken aan de articulatie en moest de begeleiding zachter.

 

Op 5 maart 1997 konden we onze eerste ledenvergadering houden. Er werd zelfs een  jaarverslag in elkaar gezet en de eerste bestuurswijziging werd een feit. In het jaarverslag schreef de in die vergadering gekozen voorzitter Gertjan van Driel: “Wij mogen tevreden zijn met hetgeen wij in toch korte tijd met zijn allen hebben bereikt. We spreken dan ook de wens uit dat het ledenaantal zal groeien, dat de leden zo trouw mogelijk de repetitie-avonden blijven bijwonen en dat de verstandhoudingen zo vriendschappelijk mogen blijven. Dat vraagt wél begrip van een ieder voor de ander, maar bovenal vertrouwen”.

 

Concerten

De concerten van Rejoice, waarmee bijvoorbeeld een seizoen werd afsloten, zijn altijd een evenement op zich geweest.

Zo was er bijvoorbeeld op 21 juni 1997 het zomerconcert met Rob Favier en het kinderkoor. Op 29 oktober 1999 organiseerden de drie koren van Mijnsheerenland (Rejoice, het kerkkoor en kinderkoor ‘Een blij geluid’ ) een najaarsconcert. Op 24 juni 2000 was er het concert met als thema “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”, waaraan dhr. Klaas de Boer uit Urk zijn medewerking verleende. Op 17 maart 2001 vond er een voorjaarsconcert plaats samen met het kerkkoor van Mijnsheerenland.

Een van de hoogtepunten in de afgelopen jaren is onze medewerking aan de tv-uitzending van de EO “Nederland zingt” op 27 juni 2001.

In 2005 is het 10-jarig bestaan gevierd met een mooi concert in de Laurentiuskerk en een CD-opname.

Het laatste concert was ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Ten overstaan van een zeer volle kerk werd op 15 en op 16 april 2011 het stuk ‘Jesus the One and Only’ ten gehore gebracht. Begeleid door het Zeeuws beroepsorkest en onze vaste pianist, hebben we een concert gegeven om zeer trots op te zijn!

 

Kerst

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de decembermaand is de Volkskerstzang, inmiddels omgedoopt tot Kerstzangavond. De eerste werd gehouden in de Hervormde kerk van Westmaas op 19 december 1998 in samenwerking met het ZuidHolland Koor en het Aalburgs Brass Kwartet. Aan deze avonden wordt veel tijd besteed en regelmatig worden hiervoor solisten gecontracteerd. Aan de volle kerk is te merken dat ons optreden op prijs wordt gesteld.

Daarnaast zijn we zowel binnen als buiten de Hoeksche Waard een graag geziene gast tijdens de kerstnachtdiensten.

 

Acties

We blijken als koor ook meesters te zijn het geldwerven. Zo werd in september 1997 de bolchrysantenactie een groot succes.

Het is al jarenlang een goede gewoonte dat een aantal koorleden op Koninginnedag hamburgers en saté bakt bij slagerij Schop in Klaaswaal. Een deel van de opbrengst is voor de koorkas bestemd.

De leden van Rejoice zamelen niet alleen geld in voor het eigen bestaan, maar steunen ook diverse goede doelen. Op 14 november 1998 werkten we mee aan een concert t.b.v. Stichting De Hoop. Overdag hebben de diverse meewerkende koren één voor één hun liederen ingezongen voor de CD. Vervolgens werd dit concert ’s avonds uitgevoerd.

Op 1 mei 1999 was er, samen met Rejoice Hoogvliet, in Westmaas: “Rejoice zingt voor Kosovo”. Wat recenter, op 31 januari 2010, heeft Rejoice in Mijnsheerenland meegewerkt aan een dienst waar geld ingezameld werd voor Haïti.

 

Heden

Sinds april 2005 staat ons koor, inmiddels bestaande uit zo’n 45 leden, onder de bezielende leiding van Arnoud Hobbel.

Het koor wordt professioneel aangestuurd door bestuur en dirigent ieder met hun eigen kwaliteiten. In de Hoeksche Waard en daarbuiten zijn wij graag geziene gasten, die graag hun medewerkingen verlenen tijdens kerkdiensten. De commissies, die vanuit de kerk de diensten voorbereiden, kunnen kiezen uit ons grote repertoire dat bestaat uit diverse muziekstijlen. Zij kunnen kiezen of wij met een combo optreden of alleen met de piano, die bespeeld wordt door onze vaste pianist, Nico de Mol. Flexibiliteit staat hoog in ons vaandel!

 

Wij repeteren iedere woensdag in de PKN kerk (de voormalige Hervormde Kerk) te Westmaas. De toetredingsleeftijd is maximaal 55 jaar. Uiteraard zoeken wij nog sopranen, alten, tenoren en bassen. Wellicht denkt u na het lezen van de historie: ik wil ook deel uitmaken van dit ondernemende koor. U bent van harte welkom, ook als u een aantal woensdagavonden op proef wilt meedraaien.